Sprowadzenie zwłok z zagranicy – wszystko co należy wiedzieć w przypadku śmierci bliskiej osoby

Śmierć członka rodziny za granicą nie jest rzadkością, choćby w związku z tym, że wiele osób na stałe przeprowadza się za granicę w związku z pracą. Śmierć za granicą zdarza się też podczas wyjazdów prywatnych do rodziny czy na wakacje. W takich przypadkach bliscy chcą sprowadzić ciało zmarłego zza granicy. Jakich formalności należy dopełnić, by było to możliwe?

Jakie dokumenty trzeba mieć i gdzie się zwrócić, chcąc sprowadzić ciało zmarłego, szczątki czy prochy zza granicy?

Niezależnie od tego, w jakim kraju członek rodziny czy bliska osoba poniosła śmierć możliwe jest sprowadzenie jej ciała do Polski w celu pochówku. O zgodę na sprowadzenie ciała zza granicy należy wystąpić do starosty zgodnie z miejscem zamieszkania, podając swoje dane, numer dowodu, a także niezbędne dane zmarłego. Wymagany będzie też akt zgonu, który można uzyskać, a właściwie odtworzyć akt zgonu sporządzony za granicą, w Urzędzie Stanu Cywilnego. Trzeba złożyć stosowny wniosek. Sprawę można załatwić również u konsula w kraju, w którym bliski zmarł. Jeżeli za granicą został sporządzony jedynie dokument stwierdzający zgon, a nie akt zgonu, to należy go przetłumaczyć i z nim udać się do USC, aby uzyskać akt zgonu. Starosta weryfikuje załączone do wniosku o sprowadzenie zwłok dokumenty, a następnie występuje do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię. Do przewozu zwłok zza granicy konieczna jest pieczątka konsula. Formalności jest zatem sporo, a w obliczu smutku, a czasem nawet rozpaczy związanej z utratą bliskiej osoby trudno jest zajmować się formalnościami. Dlatego do ich załatwienia można upoważnić firmę, która zajmuje się sprowadzaniem zwłok zza granicy. Będąc w obliczu tak trudnej życiowej sytuacji, warto zapoznać się z ofertą na stronie: https://www.funeral.com.pl. Profesjonaliści podejmą niezbędne działania konieczne do sprowadzenia zwłok i organizacją pogrzebu.

Jak długo trzeba czekać na pozwolenie na sprowadzenie zwłok krewnego zza granicy?

Zwykle zezwolenie wydawane jest w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Trzeba wiedzieć, że jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, która widnieje w wykazie Ministra Zdrowia, gdzie wymieniona jest między innymi: cholera, dżuma, trąd, żółta gorączka i wścieklizna, sprowadzenie zwłok zza granicy możliwe jest dopiero po 2 latach od dnia zgonu. Wtedy także trzeba wystąpić o zezwolenie. Sprawami związanymi z ekshumacją zwłok i ich transportem do kraju w celu pochówku w Polsce zajmie się firma świadcząca usługi międzynarodowego transportu zwłok.

Dlaczego warto skorzystać z usług profesjonalistów w zakresie sprowadzania zwłok zza granicy?

Niezależnie od tego czy konieczne jest sprowadzenie zwłok z innego kontynentu czy kraju europejskiego, firma świadcząca usługi międzynarodowego transportu zwłok poradzi sobie z formalnościami. Dysponuje samochodami specjalnymi, w których można w poszanowaniu dla zmarłego przewieźć prochy w odpowiednio zabezpieczonej urnie albo zwłoki w trumnie z metalowym wkładem.  Sprowadzenia zwłok zza granicy wiąże się z większymi kosztami właśnie ze względu na wymogi sanitarne, a także konieczność uzyskania tłumaczenia dokumentów zza granicy przez tłumacza przysięgłego, co dotyczy dokumentu stwierdzenia zgonu czy aktu zgonu. Można w spokoju przeżywać żałobę, podczas gdy wszystkimi niezbędnymi formalnościami zajmą się osoby z zewnątrz. Dzięki sprowadzeniu zwłok zza granicy można oddać zmarłemu należny szacunek czy też spełnić jego ostatnią wolę.